Senioři opět baví seniory i v roce 2018

Již 9.ročník přehlídky aktivity seniorů pod názvem Senioři baví seniory připravil Odbor sociálních služeb magistrátu města Plzně ve velkém sále Měšťanské besedy. V sobotu 19.5.2018 10.00 hod slavnostně zahájila akci vedoucí Odboru sociálních služeb paní Alena Hynková s paní Jarmilou Srbkovou ze stejného odboru. Akci moderoval tradičně Stanislav Jurík. Účastníky akce pozdravil také primátor města Plzně p. Martin Zrzavecký a náměstkyně pro školství a sociální oblast pí Eva Herinková. Přítomen byl také předseda Rady seniorů Plzeňského kraje RS PK p. Leoš Jochec. V programu dominovala taneční a hudební vystoupení, ale nechyběla ani recitace. Podstatnou měrou se na programu podílely soubory členských organizací RS PK (zejména TOTEM, Hanka z Domažlic či Dobřanské bábinky). Celkový počet vystupujících byl 185 účinkujících, což je nejvyšší počet v historii tohoto programu a svědčí to o tom, že podstatná část přítomných aktivně v programu vystupovala. Po skončení programu zazněla hudba k poslechu a tanci.

Součástí akce byla i výstavka rukodělných prací – Quilling, háčkované klobouky, řezbářské práce, voskovaná batika atd.