Liga zábavy ve stylu Retro

Dynamika, tanec a soutěže, to všechno proběhlo v průběhu oblíbené Ligy Zábavy pro seniory dne 6.4.2018 v Citadele, která proběhla v duchu velikonočním a vítání jara. V letošním roce uběhlo devět let od vzniku naší první Podkrušnohorské ligy, která  se uskutečnila poprvé 28.3.2009. Pokaždé se senioři z celého regionu mostecka, kde máme celkem 21 klubů s celkovou kapacitou 1980 členů snaží zajistit program z vlastních řad a tak pobavit všechny přítomné.

Nechybí  ani tradiční soutěže mezi kluby a výborná hudba.  V soutěži, která byla tematicky zaměřena na nejvýznamnější křesťanské svátky v roce získlali po zásluze absolutní prvenství členové z litvínovského klubu č.2. Na krásném druhém místě se umístil klub Braňany a třetí místo si odnesli členové z klubu Meziboří.

O hlavní program se tentokrát postarali členové klubu č. 6 v Litvínově. Nápad, který se zrodil koncem minulého roku mohl být úspěšně realizován a byl bez nadsázky zvládnut na výbornou. Proběhla velká modní retro přehlídka doprovázená nejúspěšnějšími hity z let šedesátých až osmdesátých. Členové z z litvínovského klubu č. 6 svým vystoupením výrazně přispěli k vynikající náladě. Vždyť bezmála 300 lidí v sále litvínovské Citadely je toho důkazem a mohli si  tak nostalgicky zavzpomínat na své mládí.

Podkrušnohorská ligy zábavy patří k nejoblíbenějším aktivitám pro seniory a stále se vyvíjí o další nové a obohacující prvky. Senioři si dnes dokáží potřebným zápalem vytvořit svůj vlastní program a o to je to zajímavější. Již nyní se těšíme na další Ligu Zábavy, která proběhne koncem roku v duchu adventním.

Za kluby v regionu Ilona Marková a Blažena Lochovská