Co jednomu nemožno, to všem dohromady snadno

Touto myšlenkou F. C. Kampelíka se řídí důchodcovské organizace v Královéhradeckém kraji, a proto úzce spolupracují. Příkladem bylo zorganizování zájezdu 53 seniorů 10. a 11. 4. 2018 na „Přátelské setkání“ členů organizace Senioři ČR (dříve Svaz důchodců ČR) – Frýdek-Místek.

Zúčastnili se ho členové výboru královéhradecké městské organizace Senioři ČR, která akci organizovala, členové výboru Krajské organizace Senioři ČR (předsedové pobočných spolků Hradec Králové, Smiřice a Předměřice), členové krajské Rady seniorů Královéhradeckého kraje a zástupci dalších seniorských organizací.  Z dotace Krajského úřadu KHK byla Krajskou Radou seniorů KHK uhrazena doprava.

Větší část výpravy tvořily dvě taneční skupiny důchodců. Byli to členové Sokola z Hradce Králové a skupina Sestry Chalupovy z nedaleké Skalice. Jim patřila totiž ve Frýdku-Místku hlavní část programu. Sokolové a Sokolky se netradičně prezentovali country tanci, Sestry Chalupovy přivezly svou taneční módní přehlídku „Elegance 1. republiky“. Přestávky nutné k výměně kostýmů byly využity k předávání informací o činnosti seniorů. U mikrofonu se postupně vystřídali předseda místní organizace seniorů Dalibor Kališ, náměstek primátora statutárního města Frýdek-Místek Richard Žabka,předseda městské organizace seniorů v Hradci Králové Marcel Kraus a předsedkyně krajské Rady seniorů ČR Královéhradeckého kraje Růžena Ryglová. Diváky v sále pozdravila i Hana Svobodová ze Skřivan, která spolu s Daliborem Kališem vyhrála v roce 2015 celostátní soutěž „Senior/seniorka roku“. Devadesátiminutový program měl spád i vtip a na tři stovky diváků ve zcela naplněném sále Národního domu nešetřily potleskem.

Hostitelská organizace Senioři ČR – Frýdek-Místek pak hostům z východních Čech připravila prohlídku města a večerní posezení v restauraci Carbon s hudbou, zpěvem a tancem. Následující den zorganizoval předseda Dalibor Kališ se svými spolupracovníky výlet na zámek Kunín, kde byli všichni nadšeni nezvykle zasvěceným výkladem místních průvodců. Pak se pokračovalo v Novém Jičíně prohlídkou expozice „Generál Laudon“ a Muzea klobouků, což ocenily zejména ženy, které tvořily většinu výpravy.

Při odpoledním loučení frýdecko-místeckých seniorů s hosty z Královéhradeckého kraje zazněla z obou stran slova chvály a díků, stejně tak přání, aby se podobná akce zase někdy uskutečnila.

Marcel Kraus