Jedu s Dobou startuje, přihlaste se!

Autoklub ČR, s nímž má Rada seniorů podepsanou dohodu o spolupráci, připravil pro seniorskou populaci projekt Jedu s dobou.  Jde o vzdělávací program, který je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65+. Jeho hlavním cílem je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů seniorů a v praxi si ověřit další řidičské návyky. Kurz má část teoretickou a praktickou. V teoretické se účastníci seznámí s legislativou a novinkami v ní. Další část bude zdravověda a poskytování první pomoci a senioři se seznámí i s funkcemi  a možnostmi nových technologií ve vozidlech a jejich významu pro bezpečnost silničního provozu. Chybět nebude ani praxe, kdy řidiči budou mít možnost vyzkoušet si v praxi například brzdění na různém povrchu, aby získali správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky a manévrování s vozidlem. Zkrátka, to, o čem uslyší v teorii, si do jisté míry budou moci vyzkoušet v praxi a pak o tom diskutovat. Registrovat se můžete na www.jedusdobou.cz nebo vyplňte níže připojené přihlášky a odešlete je dle pokynů.

Přihláška ve wordu

Přihláška v PDF

AČR_jedu s dobou – informační leták