V novém roce převažují fyzické aktivity

Na Nový rok jsme vyšli na Svatý Kopeček. Tanečníci Country tanců měli původně končit v lednu, ale líbí se jim to tak, že pokračují i v únoru a lze se nadít, že ještě neskončí. Titíž tanečníci byli účastni fašaňkového veselí v sobotu 10.2., stejně jako v předchozím roce prošli městem v nenáročných, ale nápaditých maskách. Samozřejmostí je pravidelné cvičení žen každý čtvrtek. Jakmile se oteplí, Město instaluje v atriu Centra volného času cvičební prvky, analogické jako na dětských hřištích, na kterých se chystají naši borci, muži i ženy, trénovat pro radost z pohybu, ale i pro přípravu na celostátní hry seniorů, ve kterých jsme se loni dobře umístili. Plavání v termálních lázních ( jednou měsíčně v Maďarsku nebo na Slovensku, podruhé v Aqualandu Moravia) je již neměnnou tradicí.

Maličko z jiného soudku, ale také v péči o tělo, byla přednáška manželů Bělousových z Brna o korejské medicíně, která se uskutečnila 1. února. Hlavní léčebný účinek spočívá jednak v tlaku nejlépe jablečných semínek na ta místa dlaní a prstů, která odpovídají tělesným orgánům, jednak v masáži pomocí drobných pomůcek ( spirálek a ježatých balonků) a hlavně v pozitivním naladění, odpuštění a netrápení se tím, co nemůžeme ovlivnit. Nadšení je tak velké, že se je pokusíme získat ještě na další přednášku, abychom si všechny detaily zapamatovali.