Bowling spojuje

Spolek Senioři ČR (do loňského roku Svaz důchodců ČR) má v Královéhradeckém kraji sedm městských (základních) organizací – pobočných spolků. Největší z nich MO Hradec Králové čítá na 1800 členů. Všechny tyto základní organizace spolupracují jak v rámci Krajské organizace Senioři ČR – Královéhradecký kraj (vedené Ing. J. Grohem), tak i v rámci krajské Rady seniorů ČR (vedené Ing. R. Ryglovou). Ta sdružuje kromě Spolku Seniorů i desítky dalších nezávislých seniorských organizací a klubů v celém kraji.

Dobrým příkladem spolupráce byl lednový krajský Turnaj spřátelených seniorských organizací. Uspořádala jej Městská organizace Senioři ČR – Hradec Králové spolu s Krajskou Radou seniorů ve čtvrtek 25. 1. 2018. Za spolek Senioři ČR (dříve Svaz důchodců ČR) se turnaje zúčastnily čtyřčlenné týmy z Hradce Králové, Předměřic, Smiřic a Jaroměře. Dále se turnaje zúčastnila družstva Sokolů Hradec Králové, Klubu žen HK, Klubu Vojenského opravárenského podniku 064, Klubu důchodců při železniční stanici Hradec Králové a po dvou týmech z Klubů seniorů Doudleby nad Orlicí a Borohrádek.

Turnaj zahájili Ing. R. Ryglová za Krajskou Radu seniorů ČR a Ing. M. Kraus za Městskou organizaci Senioři ČR – Hradec Králové. Za Královéhradecký kraj účastníky přišla pozdravit krajská zastupitelka Mgr. T. Šormová.

Celkem 56 hráčů pak závodilo na 7 drahách a na 8. dráze si zakouleli mimo soutěž náhradníci z uvedených týmů. Po třech hodinách urputného zápolení si zlaté medaile a pohár odvezl tým z Jaroměře. Stříbrné byly Smiřice a bronzové medaile si odneslo družstvo Senioři ČR – Hradec Králové B. Všichni závodníci obdrželi vtipné diplomy za účast.

Členové mnoha družstev se již znali z pravidelných akcí, jakými jsou Zimní sportovní hry v N. Pace, Letní sportovní hry v Borohrádku (dříve ve Skřivanech), Krajské plavecké závody v Hradci Králové nebo Festival umělecké tvořivosti seniorů (Skřivany 2017). Tento bowlingový turnaj tak byl další společnou akcí aktivních seniorů z různých koutů kraje i místem k projednání námětů na další setkání, například v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů 2018.

Ing. M. Kraus

1. Bowling spřátelených organizací