Sportovní klub seniorů

Sportovní klub seniorů města Mostu zahájil svojí činnost v roce 2017. Garanci nad klubem převzal Magistrát města Mostu. Klub sdružuje aktivní seniory, kteří mají zájem o pestrou paletu sportovních činností.

Akce probíhají dle plánu od pondělí do pátku a během roku jich bylo uspořádáno velké množství. Například pondělky patřily bowlingu. Zájem o bowling byl značný, mnohdy nestačily najednou ani čtyři dráhy. V roce 2017 proběhl již třetí ročník bowlingové seniorské ligy, kdy družstva složená z hráčů 8 mosteckých klubů seniorů hrají v pravidelných hracích termínech od měsíce října do prosince. Na závěr probíhá vyhodnocení celého ročníku s předáním cen a patřičnou slávou. V roce 2017 také proběhl druhý ročník bowlingové soutěže smíšených dvojic na dorážky nazvaný Valentýnský turnaj.

Velmi oblíbený je také ping pong, který má rovněž širokou základnu. Hracím místem je Středisko volného času a Klub seniorů v Javorové ulici..

Dalším oblíbeným sportem je badminton. Ten má rovněž dvě výkonnostní skupiny. Také v tomto sportu propotili svá trička nadšenci při závěrečném turnaji, který se hrál najednou na čtyřech kurtech. I zde se sešla v hale TJ Lokomotiva Most výborná parta.

Mnoho zájemců má také pohodový minigolf, který široká základna seniorů provozuje na mosteckém aquadromu.

Velmi dobrá spolupráce byla během roku se Střediskem volného času, kde měli senioři možnost provozovat střelbu ze vzduchovky, střelbu lukem a také air hokej.

Závěrem roku 2017 proběhl den sportu, kde se senioři sešli k ukázkám a hraní fotbalu v chůzi, který je určen seniorům 60+. Senioři vyzkoušeli i florbal. Tento den byl příjemným zážitkem pro všechny účastníky.

Pro seniory byl závěrem roku připraven týden sportu, kde byly seniorům nabídnuty různé aktivity například squash, tenis v nafukovací hale ve Velebudicích, badminton s úspěšnými hráči Super Star, možnost tréninku s Černými anděly včetně besedy s hráčkami a trenérem. Bohužel na tuto dlouho připravovanou akci přišlo málo zájemců. V závěru roku v nafukovací hale ve Velebudicích se hrál tenis současně na dvou kurtech každý týden při plném obsazení.

Sportovní klub má již přes 100 aktivních členů, z nichž zhruba polovina pravidelně sportuje. Činnost sportovního klubu seniorů se od začátku roku 2018 přesouvá do Střediska volného času. Každý senior, který má o nějaký druh sportu se zde může přihlásit, zaregistrovat a seznámit se s nabídkou klubu.

Zpracoval: Josef Houška

3. ročník bowlingové ligy klubů seniorů

Bowlingové dráhy na Benediktu byly svědky již 3. ročníku oblíbené bowlingové ligy seniorů mosteckých klubů. Akce se zúčastnilo všech 8 mosteckých klubů seniorů s A a B týmy. Celkový počet hráčů byl 82 osob.

Pořadí klubů:

Tým A Tým B

 1. Mašinky 34 bodů 3379 nához 1. Voraři 30 bodů 3120 nához

 2. N. sešlost 32 bodů 3603 nához 2. N. sešlost 29 bodů 2950 nához

 3. Voraři 26,5 bodů 3091 nához 3. Andělky 26 bodů 2858 nához

 4. Kaňouři 24,5 bodů 3197 nához 4. Seniorky 23 bodů 2900 nához

 5. Seniorky 20 bodů 2716 nához 5. Mašinky 20 bodů 2563 nához

 6. Juniorky 12,5 bodů 2109 nához 6. Horníci 17 bodů 2233 nához

 7. Horníci 11,5 bodů 2214 nához 7. Kaňouři 15 bodů 2347 nához

 8. Andělky 6 bodů 2287 nához 8. Juniorky 8 bodů 1364 nához

Pořadí jednotlivců:

Ženy                                                          Muži

 1. Topinková Dáša 656 nához               1. Topinka Jiří 794 nához

 2. Bullová Jana 634 nához                     2. Matyáš Josef 785 nához

 3. Hlebová Ludmila 617 nához              3. Houška Josef 767 nához

Nejvyšší nához ženy Kroupová Věra 167

Nejvyšší nához muži Matyáš Josef 173

Organizátor Houška Josef ve spolupráci s Čepelákem Honzou, Magistrátem měst Mostu a Klubem seniorů Most.