Předvánoční posezení

Konávalo se v restauraci Eliška, která už kapacitně nestačí pojmout alespoň část z našich téměř 400 členů. A tak jsme se letos uchýlili do městského kina. Při sezení v řadách se zvýšila pozornost při programu ( soubor Ptáčata a posléze vystoupení dvou skupin aerobiku – děti z nižšího stupně ZŠ – na závěr náš vlastní soubor country tanců, který se velmi pilně připravoval ). Čtyři desítky jubilantů převzaly z rukou paní místostarostky dary města Mikulov i okolních obcí a také dárky naší organizace, vyrobené v dílničkách a sladce naplněné. Bylo to klidné a důstojné.. Odpadla dryáčnická“tombola“ a drobné pohoštění se podávalo v přilehlém Kinoklubu. Bylo náročné vše zajistit. Výbor organizace děkuje všem, kteří se o zdar akce zasloužili : Město Mikulov, starostové okolních obcí, Mikulovská rozvojová ,p.učitelk a Hlavačková se souborem Ptáčata,paní Richterová Pazderová s dětským aerobikem, firma Vyhoda, fa Winberg ( p. Procházková), lékárna U Lva ( Dr.Kopřivová), z našich členů p.Šoupalová a všichni tanečníci Country tanců. Posezení dopadlo k všeobecné spokojenosti, oběd a tanec nikomu nechyběl a členové si tento způsob přejí i nadále.

Plán na leden 2018

1.1.tradiční výstup na Svatý Kopeček. Sraz ve 13 hodin v CVČ

8.1.country tance v 17h,pak následně do konce ledna každé pondělí

9.1.ve 14h výběr na Teplice (2000 Kč) a schůze výboru

v 15h setkání s úsekovými důvěrníky

17.1. Aqualand Pasohlávky. Rada seniorů obnovila slevy pro skupiny ( 249,- na

celý den, wellnes za příplatek 100,-). Proto se navracíme k původní organizaci se srazem v 9.30 u pokladny.

18.1.v 16 hodin Západní Gruzie. Odložená přednáška s MVDr. Sobotkou.

23.1. v 15 hodin v archivu Československé legie. Nás, ženy, to pochopitelně zajímá, ale na obdobných vojenských akcích jsme postrádaly muže!!

 

Protože první únorová akce je již 1.2. v 15 hodin Korejská medicína, uvádíme ji již v tomto čísle. Další akce na únor budou až v čísle koncem ledna.