Festival uměleckých činností seniorů

Festival uměleckých činností seniorů královéhradeckého kraje je dalším z pilotních projek- tů královéhradecké kuchyně. Členka Krajské rady Svazu důchodců Královéhradeckého kraje paní Hana Svobodová tento projekt připravila a sama také moderovala. Akce se uskutečnila ve Skřivanech dne 29. listopadu, kam se sjeli senioři z celého kraje. Celodenní program obsahoval různé žánry, od podiových vystoupení k výstavce rukodělných výrobků a dílek seniorů. Celá akce vznikla za podpory zejména Krajského úřadu Hradec Králové, Obecního úřadu Skřivany atp.

Dopolední program zahájili skřivanští senioři svoji hymnou a po nich následovala scénka Vodník na motivy známé básně ze sbírky Kytice. Pokračovalo vystoupení před forbínou, jed- nak přednes povídky a také představení se autorů vystavovaných dílek, kterými byly namalo-vané obrázky, uháčkované krajky, dřevořezby a také velký model historické zaoceánské pla-chetnice. Mezitím vystoupilo na podiu několik skupin se svými tanečními kreacemi či před- vedením dobových kostýmů. Nechyběl ani sólový zpěv a hudební produkce, buď klávesy s flétnou nebo harmonika a dokonce celá skautská kapela.Ta byla založena již v roce 1934 a na jamboree v Paříži v r. 1947 zvítězila. Dnes z tohoto souboru zbyl ještě jeden hudebník a sluší se připomenout,že šest hudebníků je starších osmdesáti let. Předválečnou atmosféru vedle předváděných kostýmů navozoval i pravý flašinetář.

Všichni, jak účinkující, tak diváci i hosté, se dobře bavili a příjemně strávili hezký pod- zimní den.

Ing. Jaroslav Groh