České vánoce ve Skvrňanech

Už po mnoho let SD Plzeň-Skvrňany připravují České vánoce pro naše členy. I letošní se velmi podařily. Posíláme 3 fotografie na ukázku. Přišlo na 150 členů a někteří přinášejí každoročně upečené cukroví, které se rozdělí na tácky a každý návštěvník dostane ochutnat. Kulturní program nám vyplnil pěvecký soubor Mariela z 15. ZŠ v Plzni-Skvrňanech pod vedením pí sbormistryně Novákové. Byla to půlhodinka, která pohladila všechny po duši. Dík jim za to. 2. část patřila mažoretkám. Nejprve zatančily malé mažoretky a po nich velké. Bylo radostí pozorovat, jak zvláště ty menší tančí a starší mažoretky neměly chybu.

Také  přišla jako host za soc. odbor m. Plzně pí Srbková, která byla z programu nadšená a paní Kojanová ze zakládající Platformy Plzeňského kraje, a také jsme dostali velkou pochvalu.

B. Šmolíková, předsedkyně KR SČR Plzeň