Slovo předsedy Rady seniorů ČR po volbách 2017

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

volby skončily, zvolení poslanci ustavují svoji sněmovnu a vítěz voleb též novou vládu. Běžný, ale přece v mnohém jiný rituál, řekl bych, že po 27 letech začínáme zase znovu. Zklamaný národ jednoznačně projevil svoji vůli a páni politici jsou povinni tuto vůli respektovat. Nejvyšší orgán sjednoceného seniorského hnutí – Kolegium Rady seniorů České republiky – na svém zasedání dne 25 října vyhodnotil participaci Rady na předvolební agitaci a vítězi voleb zaslal blahopřejný dopis s nabídkou spolupráce.V této souvislosti kolegium také konstatovalo, že„s ohledem na významnou seniorskou podporu hnutí ANO 2011 si Rada seniorů ČR dovoluje očekávat vládní podporu svého střednědobého programu přijatého na 3. sjezdu“. Pokud bude splněn, kvalita života českých seniorů podstatně vzroste. Jsme přesvědčeni, že 41 % podpora osob 60+ vítěznému hnutí ANO 2011 jeho vládu zavazuje. Čeká nás řada vyjednávání, o všem vás budeme informovat, sledujte prosím portál www.rscr.cz a měsíčník Doba seniorů.

Vážené seniorky, vážení senioři, děkuji všem, kteří jste splnili občanskou povinnost a říjnové volby osobně podpořili. Děkuji všem, kteří jste přijali mé pozvání a přišli na předvolební krajské kulaté stoly Rady seniorů ČR. Přivítali jsme čtyři pány ministry, jednu paní ministryni a dva pány exministry, jednoho místopředsedu Poslanecké sněmovny, čtyři hejtmany, jednoho primátora, dva exprimátory, devět starostů, 26 poslanců a 22 ostatních kandidátů. Každého z 12 předvolebních krajských kulatých stolů se zúčastnili tři až deset zástupců kandidujících politických stran a hnutí, tedy v průměru 6 zástupců politických stran na jednu akci. Dále 1 020 představitelů seniorských organizací, seniorských klubů, městských Rad seniorů a seniorské veřejnosti. Všechny paní a pánové politici vyslechli 20-25 minutové hodnocení čtyřleté působnosti současné vlády a Poslanecké sněmovny z pohledu Rady seniorů ČR. A to jak v kladném, tak i v záporném pojetí. A v neposlední řadě bylo též předneseno šest zásadních volebních požadavků. Nově zvolení ústavní činitelé je tedy znají a většina slíbila, že s nimi pracovat bude. Určitě paní poslankyně a pány poslance vyzveme za slovo.

Vážené seniorky, vážení senioři,sledujte prosím aktivity parlamentních politických stran v souvislosti s ustavováním Poslanecké sněmovny a se schvalováním státního rozpočtu. Rozpočtové provizorium by mohlo ohrozit valorizaci penzí od ledna 2018. Přeji všem pevné zdraví, úctu a důstojný život.

S úctou Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky