Zasedalo Kolegium Rady seniorů České republiky

Ve středu 25. října se sešlo v sídle Rady seniorů ČR Kolegium, nejvyšší orgán Rady seniorů mezi sjezdy. Kolegium nejprve vzalo na vědomí Zprávu o činnosti předsednictva RS ČR od 1. zasedání Kolegia, informaci o valorizaci důchodů 2018, vyhodnocení mezinárodních sportovních her seniorů, informaci o průběhu a výsledcích předvolebních krajských kulatých stolů RS ČR k volbách do Poslanecké sněmovny 2017 a vyhodnocení oslav Mezinárodního dne seniorů 2017.

Kolegium mimo jiné schválilo přijetí spolku Vojenského sdružení rehabilitovaných vojáků armády České republiky do Rady seniorů ČR.

Kolegium uložilo předsednictvu Rady seniorů organizačně zabezpečit plnění přijatých závěrů a usnesení 2. zasedání Kolegia a ustavit organizační tým pro uspořádání sportovních her seniorů v roce 2018. Delegovaným zástupcům členských organizací uložilo informovat ve svých orgánech o průběhu a výsledcích 2. zasedání Kolegia RS ČR. Předsedovi Rady seniorů pak uložilo zaslat blahopřejné dopisy nově zvoleným vedoucím představitelům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poslaneckých klubů, a požádat je o spolupráci s Radou seniorů ČR.