Svaz důchodců ČR v Hradci Králové a Mezinárodní den seniorů 2017

Městská organizace Svazu důchodců ČR v Hradci Králové má kolem 1800 členů a letos se aktivně zapojila do oslav Mezinárodního dne seniorů.

Ve spolupráci s Krajskou radou seniorů a Krajským úřadem KHK se podílela zajištěním dechové kapely i bezplatného vyzkoušení elektrokol na krajských oslavách dne 21. 9. 2017. Díky finanční podpoře od Magistrátu města Hradec Králové bylo však možné uspořádat ještě další tři doprovodné akce v následujících dnech.

Předně to byl zájezd do partnerského polského Walbrzychu, kde se oslavy Mezinárodního dne seniorů konají pod názvem Senioralia vždy po celý poslední týden září a 1. října. Ve středu 27. 9. 2017 jsme tam uskutečnili tzv. České odpoledne. Přivezli jsme Skautskou dechovou kapelu i taneční skupinu Sestry Chalupovy a dále mnoho rukodělných výrobků na výstavu seniorské tvořivosti (obrazy, dřevořezby, zdobené perníčky, pletené a háčkované věci). Přestože kontakty s místními seniory udržuje Hradec Králové díky Klubu VOP064 již mnoho let, došlo zde k navázání dalších užitečných kontaktů.

Další doprovodnou akcí bylo promítání filmu Anděl Páně 2 ve čtvrtek 12. října. Sál kina Bio Central zaplnily skoro tři stovky důchodců z Hradce Králové i okolí. Z části i proto, že před filmem se promítaly fotografie z našich akcí i krátký film z návštěvy Walbrzychu. Mnoho lidí tak mělo možnost zhlédnout se na širokoúhlém plátně.

Poslední akcí byl bowlingový turnaj 25. 10. 2017. Byl pojat jako soutěž jednotlivých městských částí o pohár náměstkyně primátora paní Anny Maclové. V každém čtyřčlenném týmu nastoupili dva senioři a další dvě místa obsadila vždy svými členy a sousedy Komise místní samosprávy z dané části města. Seniorský věk v tomto případě nebyl podmínkou. Sešlo se spolu s náhradníky a rodinnými příslušníky přes šedesát nadšenců. Odměnou organizátorům byla výborná nálada všech zúčastněných. Nadějí do budoucna pak bylo, že několik z nich nabídlo pomoc při organizování dalších podobných akcí.

Ve stejném duchu a ve spolupráci se všemi, kdo mají zájem, hodláme dělat nejen oslavy Mezinárodního dne seniorů, ale i mnoho dalších akcí v průběhu celého roku.

Ing. M. Kraus
předseda SDČR – MO Hradec Králové