Senioři slavili svůj svátek

Každoročně připadá na 1. října Mezinárodní den seniorů ,  který si dne 6. října 2017 v odpoledních hodinách přišlo oslavit do prostoru jídelny Zemědělské školy v Humpolci na 120 seniorů. Oslavu uspořádal výbor Svazu důchodců pod vedením Jaroslavy Šenkýřové,  která všechny přítomné přivítala a seznámila s programem na zbývající měsíce roku. Jako host byla přítomna Ing. Lenka Bartáková, která k seniorům promluvila a popřála příjemnou oslavu svátku. K poslechu i k tanci hrál a zpíval na přání pan Josef Šulc. Na těchto setkáních seniorů mají přítomní jedinečnou možnost si pořádně zatancovat a zazpívat své oblíbené písničky svého mládí. Po malém občerstvení čekalo na přítomné překvapení a to taneční vystoupení skupiny žen ,,Vřesnické Jelcinky‘‘. Pod vedením MUDr. Zorky Trtíkové ženy předvedly své dokonalé taneční umění ve čtyřech tancích, které byly odměněny potleskem. Upoutala nejen krásná choreografie, hudba, ale i oblečení žen. Bylo to velmi pěkné zpestření pátečního příjemného odpoledne, za které ženám velmi děkujeme. Dobrá nálada i taneční umění přítomných seniorů, kteří si svůj svátek dobře užili, trvalo až do 19,00 hodin, kdy zazněla poslední melodie. Poděkování patří vedení Zemědělské školy, které umožňuje v prostorách jídelny toto setkání pro seniory pořádat, též personálu kuchařek, které se ochotně starají o pohoštění.

Jana Reichertová