Senioři se bavili i tančili

Každoročně připadá na 1. října ,,Mezinárodní den seniorů‘‘, který si dne 5. října 2017  od 15,00 hodin přišlo oslavit do prostor Domu odborů v Jihlavě na 350 seniorů. Oslavu uspořádala krajská Rada seniorů, místní organizace jedné z největších členských organizací Rady seniorů –  Svazu důchodců, s podporou Statutárního města Jihlavy. Před vstupem do sálu každá z žen obdržela růži a malou pozornost od představitelů ČSSD. Všechny přítomné v úvodu přivítala předsedkyně krajské Rady i Svazu důchodců Pavla Radová, která celým odpolednem i večerem program svým slovem provázela. Na setkání byli přítomni hosté a to představitelé města Jihlavy i kraje Vysočina, kteří postupně seniory pozdravili a pronesli několik svých myšlenek. Bohatý kulturní program zahájil pěvecký kroužek Seniorek, který zazpíval několik známých lidových písní, které si s nimi zazpívali i přítomní v sále. Při reprodukované cimbálové muzice a v krásném lidovém kroji vystoupil se svými písněmi pan Stanislav Kejval. Duo POLAUS svými písničkami opět seniory rozezpívalo. V programu taneční skupiny IŠTAR, kde čtyři děvčata předvedla krásné břišní a pak i španělské tance, bylo opravdu na co se dívat. Jejich ladné pohyby uchvátilo nejedno mužské oko. Velmi milé bylo i vystoupení asi 20 malých tanečnic břišního tance, které sklidily velký potlesk. Na podium bylo pozváno osmičlenné družstvo seniorů, které se pod vedením Pavly Radové zúčastnilo v červenci ,,Mezinárodních sportovních her seniorů‘‘ v Plzni a získalo pro kraj Vysočinu 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile a celkově skončilo na 12 místě z 20 zúčastněných družstev. Jednotlivcům byla předána medaile a malý pohár jako poděkování za reprezentaci kraje Vysočina. Jako každý rok, ani letos nechyběla komentovaná přehlídka vycházkových, společenských i sportovních modelů, kterou si senioři sami připravili a předvedli. Přehlídka se líbila a sklidila úspěch i potlesk. Kolem 17,00 hodiny k poslechu, ale hlavně k tanci začala hrát skupina TOTO-BEND, která přítomné bavila až do 21,00 hodiny. Své veselé taneční vystoupení v podvečer předvedla skupina žen, které si říkají ,,Hodické kočky‘‘ , za které byly odměněny velkým potleskem. Ve večerních hodinách se senioři rozcházeli do svých domovů s pocitem příjemně strávené oslavy svého svátku.

Jana Reichertová