Předvolební kulatý stůl v Českých Budějovicích

3.10.2017 pořádala krajská Rada seniorů Jihočeského kraje v budově Krajského úřadu předvolební kulatý stůl. Z 10 pozvaných politických stran a hnutí se 4 omluvily pro časové zaneprázdnění a místo přijali zástupci: 1) ANO – Ing. Radka Maxová, ČSSD – Mgr. Petr Podhola, KDU- ČSL – Mgr. Petr Hladík, KSĆM – Alena Nohavová, ODS – RNDr. Jan zahradník, SPO – Petr Martan. Celé setkání řídil Dr. Zdeněk Pernes, předseda rady seniorů České republiky, který v úvodu zhodnotil, co se podařilo udělalo v uplynulém období pro seniory. Jako pozitivní bylo hodnoceno zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, dostupná lékařská péče, stanovení věkové hranice pro odchod do důchodu, nová spravedlivější důchodová valorizace, poskytnutí příspěvku členu rodiny, který se bude starat o dlouhodobě nemocného po dobu tří měsíců a získání daňového bonusu pro pracující důchodce. Dále pak připomenul problémy, které je třeba řešit. Především: důchodová reforma, stanovení minimálního důchodu, schválení zákona o sociálním bydlení, který by byl vstřícný k seniorům, plnohodnotná valorizace penzí, aby sociální postavení seniorů stále neklesalo, schválení zákona o seniorech a seniorské benefity ve vlakové dopravě u osob starších 65 let. Jednotliví představitelé politických směrů pak seznámili přítomné s tím, co hodlají udělat v následujícím volebním období pro seniorskou veřejnost, zda a do jaké míry podpoří seniorské požadavky.