Gerontologický den v Plzni

Krajská rada Svazu důchodců v Plzni uskutečnila v říjnu t.r. již XV. Gerontologický den, kam si přišlo více než 100 důchodců poslechnout zajímavé lékařské přednášky, týkající se jejich zdravotních problémů.

MUDr. R. Červený, PhD. hovořil o problémech cukrovky ve vyšším věku, MUDr. J. Hanáková hovořila o poruchách sluchu ve stáří, o problémech se zrakem a jejich léčbě připravila přednášku Doc. MUDr. R. Říčařová, přednostka Oční kliniky FN v Plzni.

Velmi zajímavé byly poslední 2 přednášky, kdy Bc. L. Skupinová, ředitelka odboru nepojistných sociálních dávek hovořila o tom, koho se tyto sociální dávky mohou týkat. Další přednáška, kterou přednesl MUDr. R. Čevela, PhD. byla o příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením.

Přednášky se velmi líbily a vyvolaly řadu dotazů posluchačů. Vše připravila Krajská rada Svazu důchodců s Lékařskou fakultou UK v Plzni a sociálním odborem Magistrátu města Plzně s podporou p. primátora Martina Zrzaveckého.

B. Šmolíková, předsedkyně KR SD Plzeň