Zasedalo předsednictvo Rady seniorů

Po prázdninové přestávce se sešlo na svém pravidelném zasedání předsednictvo Rady seniorů ČR. Hodnotilo se, mimo jiné, uplynulé čtvrtletí. Předsednictvo také vyslechlo a vzalo na vědomí informaci předsedy Pernese o Mezinárodních sportovních hrách Rady seniorů v Plzni. Zabývalo se také valorizací penzí na rok 2018 a k tomuto problému nakonec předsednictvo Rady seniorů vydává i písemné stanovisko. Uvádí v něm mimo jiné, že přes nárůst progresivity valorizace (podíl na růstu blahobytu společnosti se zvyšuje z 1/3 na ½ růstu reálných mezd) je ohlášené navýšení s ohledem na skokový růst nominálních mezd v roce letošním i příštím výrazně podhodnocena. A to považuje předsednictvo za nepřijatelné, žádá tedy valorizaci mimořádnou, která plně vykompenzuje výpadek náhradového poměru na alespoň úroveň roku 2016, tedy na úroveň relace průměrného starobního důchodu a průměrné mzdy ve výši 41,4 procentních bodů. 

Stanovisko v plném znění najdete v příloze

Prohlášení RS ČR k valorizaci důchodů 2018