aOkolí areálu ve Východné (1) [SETKÁNÍ NA HRANICI, tentokrát na Slovensku]

aOkolí areálu ve Východné (1)

O autorovi Sandrad