aCountry Girls z Petřkovic (1) [SETKÁNÍ NA HRANICI, tentokrát na Slovensku]

aCountry Girls z Petřkovic (1)

O autorovi Sandrad