Pozvánka k volbám od předsedy Rady seniorů ČR

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

 

Vážené seniorky, vážení senioři,

20. a 21. října se sejdeme u volebních uren, do Poslanecké sněmovny kandiduje 31 politických subjektů. Pro seniorskou populaci jsou volby velmi důležité, zejména politici ve vládě a v Parlamentu rozhodují o sociálním postavení a kvalitě života nás seniorů. Oni mají odpovědnost za nastavení penzijního a sociálního systému, za každoroční valorizace penzí, za finanční dostupnost nájemního bydlení, za kvalitní zdravotní péči i za seniorských benefity.

Říjnové volby rozhodnou o nezbytné penzijní reformě, ve které 3. sjezd Rady seniorů ČR požaduje uplatnit 11 vstřícných seniorských nástrojů. Mimo jiné zavedení 13. výplaty starobního a invalidního důchodu a zavedení „jednorázového příspěvku důchodci“ staršímu 70 let dle výše důchodu. Dalšími volebními tématy Rady jsou zákon o sociálně dostupném bydlení a státní výstavba 10 000 seniorských bytů do roku 2022. Dále doprava osob 70+ na železnici a v dopravních integrovaných systémech zdarma a nejméně 50 % seniorské slevy v kultuře a vzdělávání. A neposlední řadě požadujeme právní nárok na seniorské zastupování a schválení zákona o seniorech, který je v sousedním Rakousku naším vzorem. Když to jde v Rakousku, určitě to půjde také v Česku, jenom chtít páni politici!

Po pozitivních zkušenostech již po sedmé svoláváme do krajů předvolební kulaté stoly o seniorských tématech. Senioři budou mít příležitost oslovit politiky, zhodnotit jejich práci ve vládě a sněmovně a také načerpat poznání pro odpovědné a správné volební rozhodnutí. Předvolební krajské kulaté stoly Rady seniorů ČR jsou svolávány pod heslem „Co politické strany udělaly a udělají proto, aby se seniorům žilo lépe“. Zveme všechny politické strany v  Poslanecké sněmovně a současně také ty, které dle posledních sociologických výzkumů mají pro vstup do sněmovny naději. Stávající poslanci, kteří znovu kandidují budou vyzvání, aby ze své čtyřleté působnosti ve vztahu k seniorům složili účty. Organizátorem kulatých stolů jsou krajské rady seniorů a moderátorem předseda Rady seniorů ČR.

Předvolební krajské kulaté stoly Rady seniorů ČR uskuteční:
Kraj Vysočina – 5. září,  9. 00 hod. – Klub seniorů, Okružní 13, Jihlava
Kraj Plzeňský – 21. září, - 10 00 hod. – velká zasedací síň Krajského úřadu, Škroupova 18, Plzeň
Zlínský kraj – 26. září – 14 hod. – obřadní síň Magistrátu statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, Zlín
Moravskoslezský kraj – 2. října – 14.00 hod. – velká zasedací síň Krajského úřadu, 28. října, Ostrava
Jihočeský kraj – 3. října – 9.00 hod. – velká zasedací síň Krajského úřadu, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Liberecký kraj – 4. října – 15.00 hod. – zasedací síň liberecké radnice, nám. Edvarda Beneše 1, Liberec
Pardubický kraj – 5. října – 14.00 hod. – sál Jana Kašpara v Reálce Pardubice (budova proti hlavní budově Krajského úřadu Pardubického kraje)
Kraj hlavní město Praha – 9. října – 10.00 hod. – velká zasedací síň v přízemí Domu odborových svazů, náměstí W. Churchilla 2, Praha 3
Královéhradecký kraj – 10. října – 13.00 hod. – zasedací síň Krajského úřadu, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Olomoucký kraj – 11. října – 10.00 – kongresový sál Krajského úřadu, Jeremenkova 40a, Olomouc
Středočeský kraj – 16. října – 15.00 hod. – kongresový sál v hotelu Kladno, Sítná 3113, Kladno
Ústecký kraj – 17. října – 10.00 hod. – kulturní dům Ústí nad Labem, Velká hradební 13, Ústí nad Labem

Jejich program je ve všech krajích jednotný:

  1. Zahájení – předseda, předsedkyně krajské rady seniorů,
  2. Úvodní zhodnocení předsedy Rady seniorů ČR, co která současná parlamentní politická strana v uplynulých čtyřech letech pro seniory vykonala,
  3. Tříminutová úvodní vystoupení pozvaných kandidátů na poslance,
  4. Dotazy přítomných seniorů na pozvané kandidáty,
  5. Dvouminutové odpovědi oslovených kandidátů na poslance,
  6. Po vyčerpání odpovědí na stanoviska a dotazy seniorů závěr – předseda, předsedkyně krajské rady seniorů.

Vážené seniorky, vážení senioři,

vyzývám každého z 2 415 000 příjemců starobních penzí v České republice k osobní a odpovědné účasti na říjnových volbách. Sledujte důsledně politické strany a politická hnutí jak ve svých volebních programech akcentují nejen seniorská témata ale také volební požadavky Rady seniorů ČR. A pokud se rozhodnete kroužkovat, podpořte kandidáty 60+.  Nezapomeňte prosím, že při říjnových volbách rozhodujete o své budoucnosti. Předejte prosím naše poselství všem seniorským přátelům a známým.

Jako dárek k  Mezinárodnímu dni seniorů 2017 prosadila Rada seniorů ČR spravedlivější, dokonalejší a progresivnější valorizaci penzí a také bezplatné očkování proti pneumokokovým infekcím účinnější vakcínou osobám 60+.  Všichni to zhodnotíme v lednu ve svých peněženkách. Přeji všem pevné zdraví, úctu a důstojný život.

úctou Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky.