ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU – SENIOŘI Z HUMPOLCE

Jako každý rok i letos se vydali ve dvou skupinách humpolečtí senioři za poznáním naší vlasti a to za krásami Západních Čech Karlovarského kraje. Druhá skupina, která odjela 28. 6. 2017 pod vedením pana Jindřicha Ehrlicha, byla ubytována v Lázních Kynžvart v příjemném hotelu Hubertus. Cestou na západ navštívili hrad a zámek Bečov nad Teplou, který je především znám relikviářem sv. Maura, který je druhou nejcennější zlatnickou památkou na našem území. Během prohlídky se seznámili s historií této unikátní památky i její objevení v roce 1985, po té v potemnělé trezorní místnosti, kde zněla chrámová hudba si tento skvost prohlédli. V Zámecké restauraci si pochutnali na dobrém obědě. Další zastávkou byl klášter Premonstrátů v Teplé. Zde se prošli po rozsáhlém parku s rybníkem a prohlédli zrestaurovanou vnitřní část kláštera s výkladem. Po prohlídce se vydali do Lázní Kynžvart, kde v příjemném hotelu s milou obsluhou byli po pět dní ubytováni. Druhý den se probudili do deštivého dne, ale na náladě to znát nebylo. Jelo se směr Německo, v Chebu přistoupil pan Walter Dotzauer, průvodce, který skupinu provázel po tři dny. První zastávkou bylo největší porcelánové muzeum v Hohenbergu, kde shlédli výrobky z porcelánu, hodně postaviček i zvířátek. Okresní město Selb je městem porcelánu, po červené stezce se dostali do středu města, prošli nejdražší keramickou uličkou, která je zhotovena z 55 000 ks dlaždiček a ocitli se na náměstí Martina Luthera u krásné keramické kašny. Je zde k vidění i porcelánová mapa města, největší porcelánová konvice, kam se vejde přes 3 000 porcí kávy. Na radnici shlédli zvonkohru z 22 porcelánových zvonků, která se rozeznívá v liché hodiny od 11,00 hodin do 17,00 hodin. Ve městě je pořádáno množství slavností i největší bleší trh porcelánu v Evropě. Někteří si poseděli v kavárně Ludwig s česky mluvící majitelkou, která uvařila výbornou kávu a přidala domácí koláče. Tuto kavárnu před lety navštívil i zpěvák Karel Gott, který je s majitelkou vyfotografován a fotografie visí na čestném místě v kavárně. Po občerstvení navštívili největší prodejnu porcelánu, kde si zakoupili dárky pro sebe i své blízké. Po návratu do Čech se stavěli v Novém Drahově na ukázce výroby keramiky rodiny Wernerových, která má tradici. Čtvrtek byl deštivý den, ale nikomu to nevadilo, bylo co obdivovat. Přes Mariánské Lázně se vrátili do přechodného domova, kde je čekala večeře. V pátek ráno byla slunečná obloha, jelo se opět směr Německo a to na vrch, kde stojí kostel Svaté Trojice Kappl, který je 3 km od Waldsassenu, z kterého je krásný výhled až do okolí Chebu. Klášterní město přivítalo výzdobou a přípravou na slavnost. Zde si prohlédli klášterní baziliku, jeden z nejvýznamnějších barokních kostelů Bavorska, který má délku 82 m, pod chrámovou lodí se nachází největší kostelní a klášterní hrobka v Německu. Návštěvou vesnice Konnersreuth, kde je rodný dům blahoslavené Terezie Neumann ukončili pobyt v Německu. Na oběd se vrátili do Čech a to do Hrozňatova, kde v restauraci Štekrův Mlýn poobědvali. Po obědě se vydali pěšky k poutnímu místu Maria Loreto, kde se setkávají čeští a němečtí občané. V pozdních odpoledních hodinách se vrátili na hotel, kde je čekala večeře. V sobotním slunném dnu vyjeli na prohlídku Františkových Lázní, dnes naposledy s panem průvodcem. Prošli se po lázeňské třídě, krásnými upravenými parky, shlédli vystoupení dechové hudby a mažoretek, navštívili sošku Františka. Byl čas i na posezení při kávě. Před polednem jeli do 6 km vzdáleného městečka Skalná, kde se nachází jeden z nejstarších a nejzachovalejších románských středověkých sídel v Česku, vodní hrad Vildštejn. V jeho hradních prostorách je zřízena stylová restaurace, kde si pochutnali na dobrém obědě, pak se rozjeli na poslední dnešní cíl, do města Chebu. Toto město je známo především dobovými domy zvanými Špalíček. Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad si poslechli jeden z posledních výkladů pana průvodce a vydali se na Chebský hrad s Černou věží, který si prohlédli. Dnes přálo počasí a tak posezení u Špalíčku s dobrou italskou zmrzlinou nemělo chybu. Při zpáteční cestě přes Františkovy Lázně se rozloučil průvodce Walter Dotzauer, který po tři dny skupinu provázel, poděkovali mu a předali malou pozornost. Sobotní večeře salát s řízkem a zákuskem, byla od hotelu pozorností na rozloučenou. Každý večer po malém odpočinku po večeři, se scházeli od 20,00 hodin v salonku v hotelu, kde při harmonice, na kterou hrál pan Jindřich Ehrlich a trumpetě, na kterou hrál pan Jaroslav Hloušek si pěkně zazpívali české písničky. Po 22,00 hodině se rozcházeli do svých pokojů a plni dojmů z každého dne usínali. Poslední sobotní sezení při písničce si zpestřili i soutěží s balonky, která měla u přítomných 22 seniorů úspěch. Také se vytvořila skupina mažoretek, která za pár minut nacvičila své vystoupení, místo obvyklých hůlek, vystoupila s ramínky. Všichni se dobře pobavili a to je smysl těchto setkání, být dobře naladěni. Sobotní večer se protáhl až do 23,00 hodiny. Ráno seniory probudilo opět sluníčko, po snídani sbaleni opouštěli hotel, rozloučili se s majitelkou a poděkovali za příjemné ubytování i milou obsluhu. Čekala je prohlídka zámku Kynžvart, který byl zapsán na seznam Evropského dědictví a patří mezi atraktivní turistické cíle. Prohlídka se velmi líbila. Další cíl cesty byly Mariánské Lázně. Krásné lázeňské město s kolonádou a zpívající fontánou, kterou shlédli v 11,00 a ve 13,00 hodin. Zde se skupina rozdělila, jedna si užívala lázeňského sluníčka na lavičkách a procházkách po kolonádě, druhá skupina se vydala na Krakonoše, kam se svezla kabinkovou lanovkou a zde navštívila park Boheminium s miniaturami známých hradů a zámků i dalších staveb např. Ještěd, Kamenný most v Písku, hora Říp, Lužná s vláčky, hrad Karlštejn, Bezděz, zámek Červená Lhota, Bečov a mnoho dalších. Po prohlídce se sjelo lanovkou zpět a po shlédnutí další zpívající fontány, nákupu lázeňských oplatek se jelo na poslední místo zájezdu a to do Chodové Plané, kde v restauraci Ve Skále, která je unikátním skalním labyrintem osm set let starých pivovarských sklepů si pochutnali na Plánské svíčkové a zapili přírodním kvasnicovým pivem čepovaným přímo z ležáckých sudů skalního sklepa. Byla to krásná tečka za vydařeným 5 denním zájezdem, po kterém se všichni vrátili v 19,00 hodin ve zdraví, pohodě a plni dojmů i zážitků zpět do Humpolce. Poděkování patří především panu Jindřichu Ehrlichovi za vzorně naplánovaný a vedený zájezd, též průvodci panu Walteru Dotzauerovi, který skupinu po tři dny provázel po Německu, Františkových Lázní i Chebu, zodpovídal dotazy a hlavně komentoval vše, co je v těchto místech zajímavého. Poděkování patří i panu Zdeňku Rejnkovi za precizní řízení autobusu i po velmi úzkých silničkách, kterými se často projíždělo a za to, že nás dovezl v pořádku zpět. Nemalou pochvalu si zaslouží i samotní senioři, kteří byli velmi ukázněni a dodržovali stanovené časy odjezdů autobusu, zkrátka byla to dobrá parta účastníků zájezdu, na který budou rádi vzpomínat.