Přijetí seniorů u hejtmana Plzeňského kraje

Po skončení letošních celostátních sportovních her seniorů s mezinárodní účastí, jejichž organizací byla pověřena Rada seniorů Plzeňského kraje, pozval hejtman Plzeňského kraje p. Josef Bernard vítězné družstvo a zástupce organizátorů na oficiální vyhodnocení her.

Schůzka proběhla dne 20.7.2017 v jednací místnosti krajského úřadu. Hejtman poděkoval vítěznému družstvu Rady seniorů Plzeňského kraje za skvělý výsledek a organizátorům za zvládnutí náročné akce, kterou navíc komplikovalo nepříznivé počasí a nutnost přejít na „mokrou variantu“. Hejtman PK předal účastníkům schůzky děkovné listy a pamětní medaile. Předseda Rady seniorů Plzeňského kraje (RSPK) p. Leoš Jochec poděkoval za velice vstřícný přístup Krajského úřadu v době přípravy mezinárodních her seniorů 2017 v Plzni a za to, že hejtman spolu s primátorem města převzali záštitu nad diskutovanou celostátní akcí.

Hejtman Josef Bernard má velmi kladný vztah k aktivnímu sportu a v následné diskusi velmi oceňoval seniorskou aktivitu a zvláště vyzvedl skutečnost, že družstvo RSPK opět zvítězilo, stejně jako v loňském roce. Diskutovalo se o soutěžních disciplínách, hodnocení výsledků a užitečnosti celoživotního sportování. Předmětem rozhovorů byly i dlouhodobé preference sportovních disciplín či aktivit jednotlivých účastníků a přínos pro kondici seniorů. Kromě sportu se samozřejmě diskutovalo i o mimosportovních aktivitách, kterým se věnují seniorské organizace a kluby.

V závěru schůzky přislíbil hejtman i nadále podporu seniorskému hnutí a popřál pevné zdraví, radost ze sportování i sportovní úspěchy při dalších soutěžích.