Sportovní hry seniorů 2017 – Olomoucký kraj

Letošního úspěšného ročníku se zúčastnilo na 250 seniorů, z toho 28 družstev ( 130 soutěžících) a pozvání přijali nově  senioři z Opolského vojvodství -Svaz učitelů a senioři ze Slovenska, naše partnerská organizace. Krom sportovních zážitků, medailí i cen, byla pro hosty připravená prohlídka našeho krásného města Olomouce s průvodcem, společný turnaj v bowlingu, návštěva členského  seniorklubu ve Skrbeni a společný přátelský večer. Cílem sportovních her seniorů je podpora aktivit seniorů, které mají vliv na  prodloužení aktivního života seniorů co možná nejdéle, získání nových přátelství, výměna zkušeností a založení sportovní tradice seniorů. O doprovodný program pro diváky i sportovce se postarala zdravotní  pojišťovna MV a klinika AGE Centrum, senioři si mohli nechat  změřit tlak, tuk, zrak.

II. Krajské sportovní hry seniorů Olomouckého kraje mají vítěze. Pohár hejtmana putuje do slovenského Bardějova společně s pohárem předsedkyně krajské Rady seniorů Olomouckého kraje. Druhé místo vybojovali domácí vojenští veteráni, “bramborová” medaile bude zdobit seniorklub ve Skrbeni a páté místo získal seniorklub Jívová. Na 250 seniorů se  sešlo na stadionu TJ Lokomotiva s vlastním mottem “Zdravý senior nepotřebuje lékaře” – fantastický zážitek, o který se postarala krajská Rada seniorů Olomouckého kraje za podpory krajského vedení.Z vítězů bylo poskládáno reprezentační družstvo,které bude hájit naše barvy na mezinárodních hrách RS ČR 11.7.2017  v Plzni. Držte nám pěsti.

Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje vyslovuje poděkování hejtmanovi Olomouckého kraje za podporu i záštitu, dále děkuje všem partnerům za podporu i  věcné dary do soutěže, zvláštní poděkování patří  Ondrášovce, která se postarala o pitný režim všech sportovců.

Děkujeme všem za účast , již teď  těšíme se na III.ročník KSHS 2018

Milena Hesová

předsedkyně KRS Olomouckého kraje

 

VIDEO Z KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER K VIDĚNÍ ZDE