Seniory neodradilo ani velké vedro

Na atletickém stadionu TJ Jiskra Humpolec se již po třetí dne 30. 5. 2017 v odpoledních hodinách sešli senioři, aby si v dobré náladě zasportovali. Tuto akci pořádal Svaz důchodců ve spolupráci TJ Jiskra Humpolec. I když slunce pálilo, byl nejteplejší květnový den, přesto panovala mezi návštěvníky, kterých se sešlo na 50, dobrá nálada a chuť si vyzkoušet všechny připravené disciplíny. Po zahájení a přivítání účastníků svou skladbu předvedly 4 gymnastky z TJ pod vedením Ivy Hrobské, následovalo vystoupení mažoretek ze SVČ, které vedou Jana Maršíková a Jarmila Merunková. Vystoupení se velmi líbilo a bylo oceněno potleskem, diplomem i sladkou odměnou. Před začátkem sportovního klání si všichni dali malou rozcvičku, aby rozhýbali své svaly. Novinkou byl běh štafety, kterého se zúčastnily předškolní děti z TJ pod vedením Věry Staňkové i školní děti společně se seniory. Nejmladšímu běžci bylo 5 let a nejstarší běžkyni 85 let. Bylo to předání štafety mezi mládím a stářím. Ve velkém vedru to byl výkon, který byl odměněn potleskem. Běhu se zúčastnil i mistr ČR v půlmaratonu veteránů Hubert Nesporný, který si dal ještě jedno kolečko navíc. Senioři se pak rozdělili na jednotlivá stanoviště, kde si vyzkoušeli svůj um, jezdilo se na koloběžkách, běhalo s kolečkem, na kterém bylo vědro s vodou, střílelo na branku, házelo šipkami, kroužky i míčky na cíl. Pod odborným vedením Stanislava Bláhy i ostatních střelců z oddílu se střílelo z luku, kde byla potřeba dost velká síla. Po absolvování jednotlivých disciplín se uskutečnila soutěž dvou družstev s nafukovacími balonky, která se všem líbila a byla u ní dost velká legrace. Právě toto je i účel tohoto sportovního klání, aby se senioři pohybovali a při tom i pobavili. Všichni přítomní v závěru obdrželi diplom za výkon, který v tento opravdu horký den předvedli. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli, hlavně pak panu Miroslavu Krpálkovi a TJ za zapůjčení atletického stadionu.

Jana Reichertová