NAŠE ULICE  -  SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI 2017

Slavnostní zahájení

Slavnostní zahájení

VĚČNĚ MLADÍ VARÁCI - základní organizace SDČR pod záštitou náměstka primátora statutárního města Karlovy Vary pana Michala Riška uspořádala dne 7. června 2017 společenskou akci  NAŠE ULICE  -  SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI 2017, která se konala na prostranství u domu s pečovatelskou službou v Severní ulici č. 5 v Karlových Varech-Rybářích.

Slavnosti zahájil předseda spolku pan Vladimír Kameník společně s náměstkem primátora města Michalem Raškem. Celý program velice citlivě moderovala paní Hanka Šebková – v duchu motta celé akce „Máme k sobě blízko“. Nejen blízkostí našich adres, ale zejména blízkostí nás lidí navzájem.

Nejstarší účastnici setkání bylo 96 roků, nejmladšímu účastníkovi 8 měsíců. Dobré sousedské vztahy přišli podpořit i místní čtyřnozí přátelé.

V bohatém kulturním pásmu SAMI SOBĚ vystoupili k tanci a poslechu, ale především pro radost všech přítomných:

  • s vlastní produkcí na klávesy Anna Pišingerová
  • pěvecký kroužek „Věčně mladí Varáci“ s pásmem lidových písní
  • harmonikář Vilda Stranek
  • country duo „MoN-I-Van“ 
  • taneční skupina „Country Ladies“
  • country kapela HOBLÍCI

JUDr. Hana PETROVÁ, jednatelka spolku