Sportovní hry seniorů 2017 – Plzeňský kraj

Sportovní hry seniorů (SHS), které proběhly v Plzni dne 18.5.2017, iniciovala obdobně jako v loňském roce Rada seniorů Plzeňského kraje (RSKP). Na přípravě a realizaci se kromě RSPK a RSmPlzně velmi významnou měrou podílelo regionální dobrovolnické centrum Totem RDC, které má i odpovídající zázemí pro doprovodné činnosti v bezprostřední blízkosti sportovního areálu, kde SHS proběhly. V přípravném výboru byli kromě představitelů výše uvedených organizací také zástupci členských organizací RSPK, ale velmi významným přínosem byla součinnost s pracovnicí hejtmanství.

Seniorské hry zahájil dne 18. 5. 2017 v 9.00 předseda Rady seniorů Plzeňského kraje p. Leoš Jochec, který uvítal účastníky her a jmenovitě uvítal i hosty. Her se účastnil předseda Rady seniorů České republiky Zdeněk Pernes. Kromě nejvyšších představitelů kraje i města, kteří převzali záštitu nad uvedenou akcí- hejtmana Plzeňského kraje J. Bernarda, primátora města M. Zrzaveckého, starosty ÚMO1 M. Brabce se her účastnili i někteří náměstci či náměskyně.

Po slibu závodnic a závodníků následovaly soutěže v jednotlivých disciplínách, které se z 90% shodovaly s disciplínami definovanými pro letošní celostátní sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí. Soutěžila čtyřčlenná družstva ve specifickém desetiboji. Relativně největší problémy závodníkům činily tzv. technické disciplíny např. minigolf, vzduchovka.

Průběh her sledovali i zástupci sdělovacích prostředků, kteří hovořili s představiteli seniorských organizací, organizátory a samozřejmě i s hosty. Někteří závodníci udivovali svou kondicí, hbitostí a z toho vyplývajícími výkony. Všechny závodnice i závodníci bojovali ze všech sil, počasí organizátorům přálo, ale soutěžícím by asi lépe vyhovovaly o něco nižší teploty.

Po skončení soutěžních disciplín se soutěžící i rozhodčí odebrali do budovy TOTEMu RDC, kde čekalo rozhodčí náročné vyhodnocení soutěže a stanovení pořadí v jednotlivých disciplínách, celkové pořadí i pořadí družstev. Závodníky poté čekal oběd a volná beseda.

Ještě před vyhlášením výsledků vystoupil 55 členný soubor děvčat a chlapců – Berušky z 15. ZŠ Plzeň, Skvrňany s velmi příjemným pěveckým programem. Vystoupení Berušek bylo soutěžícími seniory mimořádně vřele přijato.

Po vystoupení Berušek došlo na vyhlášení výsledků v jednotlivých disciplínách. Diplomy i ceny předávali předseda Rady seniorů PK p. Leoš Jochec a ředitelka TOTEMu pí Vlasta Fajferlíková. Na základě výsledků bude nominováno 8 členné družstvo + 2 náhradníci reprezentující RS Plzeňského kraje na celostátních sportovních hrách seniorů s mezinárodní účastí, které proběhnou v druhém červencovém týdnu v Plzni.

Pořadí družstev: 1) Rada seniorů Domažlice, 2) Aktivní stáří ROZVOJ Plzeň, 3) TOTEM Plzeň