Senioři na Jízdě králů

Klub seniorů v Novém Městě na Moravě pořádal v neděli 28.5. zájezd do Vlčnova na Jízdu králů. Pořádání slavnosti má již dvousetletou tradici, slavnost je zapsána do nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Průběh slavnosti předčil veškerá naše očekávání. Je až neskutečné, že se něco tak překrásného, v takovém rozsahu a na takové úrovni dá organizačně zvládnout. V úžasu jsme vnímali pestrost a nádheru různorodých krojů v závěrečném  defilé účinkujících souborů, zářivé ozdobení mládenců a koní, kteří tvořili doprovodnou královskou družinu. Korunou celé jízdy bylo závěrečné vystoupení “předrekrútů” s královničkami, s korálkovými korunkami a v přenádherných bohatých krojích, při představování nového krále. Všude vládla radost, veselí a krása, která v nás zanechala hluboký prožitek a obdiv k udržovatelům tradice.
Za seniory: Marie Ptáčková

Foto: Helena Žáková