3. sjezd Rady seniorů ČR

Stěžejní událostí pro seniorské hnutí v letošním roce byl beze sporu 3. sjezd Rady seniorů České republiky. V pátek 12. května se v konferenčním sále hotelu Olšanka  sešlo více než  300 delegátů ze všech koutů České republiky, aby zhodnotili uplynulé období, stanovili si další cíle pro svou činnost a rovněž rozhodli o složení důležitých orgánů Rady seniorů ČR – Kolegia a revizní komise. Na pořadu dne byla samozřejmě i volba předsedy.

Sjezd byl zahájen přesně v 9.30 hodin státní hymnou, poté přivítala přítomné předsedající Ing. Dana Steinová, předsedkyně krajské Rady seniorů hlavního města Prahy a generální sekretářka evropské asociace seniorů Eurag. Krátce na to dorazil do zaplněného sálu premiér ČR a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který pozdravil přítomné. Po něm se ujal slova dosluhující předseda Dr. Zdeněk Pernes. Ve svém projevu zhodnotil uplynulé období, poukázal na úspěchy i na to, co se nepovedlo. Shrnul stávající situaci seniorské populace v naší zemi a nastínil, kudy by se podle jeho názoru mělo ubírat v následujícím období. Jeho projev si vyslechl i premiér, navzdory tomu, že původně měl krátce po svém vystoupení odejít.

Následoval příspěvek revizní komise, a pak se u mikrofonu střídaly, až na jednu výjimku, politické špičky, které na seniorský sjezd dorazily. Jako první po premiérovi vystoupil předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, po něm hovořil generální ředitel České televize Petr Dvořák, pak se k řečnickému pultu postavil 1. místopředseda vlády, ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, následoval ministr kultury a představitel KDU-ČSL Daniel Herman. Vystoupila i šéfka Asociace krajů Jana Vildumetzová, předseda konfederace odborových svazů Josef Středula,  za Úsvit-Národní Koalici poslankyně Jana Hnyková, za KSČM pak poslanec Stanislav Gospič. Po poledni vystoupila rovněž ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Mezi delegáty zavítal viceprezident Evropské federace seniorů Miloslav Vajs. Se svým příspěvkem vystoupil a české seniory pozdravil Ferenc Démeter, který zastupoval maďarské seniory a svou podporu a chuť do vzájemné spolupráce vyjádřil i Ing. Ján Lipianský Ph.Dr., předseda Jednoty důchodců na Slovensku. K významným hostům patřili rovněž zástupci společností Pfizer s.r.o. a Senir Holding.

Na rozdíl od sjezdu předešlého nedorazil prezident republiky Miloš Zeman, který byl na pracovní cestě v Číně, poslal však dopis, s jehož obsahem seznámila seniory předsedající.

V odpoledních hodinách převzali ocenění za dlouholetou aktivní práci pro seniorské hnutí ti, kteří ve svých funkcích nebudou, většinou bohužel ze zdravotních důvodů, ve své činnosti pokračovat. Jsou to zakladatel krajské Rady seniorů Jihočeského kraje a její dlouholetý předseda Václav Minařík, dlouholetý účetní Doc. Vladimír Folprecht, dosluhující první místopředseda Ing. Oldřich Pospíšil, bývalý předseda krajské Rady seniorů Jihomoravského kraje František Špaček, a bývalý předseda krajské Rady seniorů Moravskoslezského kraje Milan Fabián, ze zdravotních důvodů nemohli být přítomni plk. Pavel Vranský ani bývalý dlouholetý šéf revizní komise Dr. Oldřich Strnad. Pak se atmosféra vrátila do pracovní roviny. Proběhla volba vedení RS ČR. Do jejího čela byl jednomyslně zvolen i pro další období Dr. Zdeněk Pernes.

Krátce po půl páté odpoledne schválili delegáti návrh usnesení a poté staronový předseda významnou událost ukončil.

Ústní zpráva předsedy RS ČR přednesená na 3. sjezdu RS ČR

Projev projev premiéra ČR

Program RS ČR na další funkční období

Usnesení 3. sjezdu RS ČR z.s.s.

Evropská seniorská unie