PŘEDSEDA RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY PO SCHVÁLENÍ PROGRESIVNĚJŠÍHO SCHÉMA VALORIZACE DŮCHODŮ

Vážené seniorky, vážení senioři,

konečně je o čem psát. Poslanecká sněmovna ve středu 12. dubna 2017 schválila progresivnější schéma valorizace důchodů, a také začala projednávat vládní návrh zákona o sociálním bydlení. Už při prvním čtení ale bylo projednávání přerušeno! Nové, progresivnější, dokonalejší a spravedlivější valorizační schéma prosazovala Rada seniorů ČR v důchodové komisi dva a půl roku. A před tím po celou dobu své dvanáctileté existence. Dnes mám velkou radost z toho, že velká práce nebyla odvedena zbytečně. Jde o zásadní rozhodnutí, které posouvá český penzijní systém o řád výše. Děkujeme vládě a všem 121 poslancům (viz výsledky hlasování zde), kteří progresivnější valorizaci důchodů podpořili. Věřím, že Senát nebo prezident ČR situaci nezkomplikují.

Poslanecká sněmovna začala projednávat též poslaneckou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která již po druhé usiluje osobám 65+ zabezpečit bezplatné očkování proti pneumokokovým infekcím účinnější vakcínou, což zdravotní pojišťovny již rok a půl odmítají. Děkujeme paní poslankyni Nohavové, která návrh připravila a dalším 23 poslancům, kteří jej do sněmovny předložili.  Chci věřit, že nepřející zákonodárci nebudou činit obstrukce. To samé platí i ve vztahu k zákonu o sociálním bydlení.

Rada seniorů ČR intenzivně připravuje svůj 3. sjezd, který je svolán na 12. květen do Prahy. Nejde o nic menšího než přesně, odpovědně a plnohodnotně definovat opodstatněné požadavky a nároky českých seniorů na politiky, státní a veřejnou správu. A to tak, aby objektivně odrážely realitu a potřeby seniorské populace.

Domníváme se, že nastal čas také požadovat přiměřené zastoupení seniorské populace v zastupitelských sborech státu, krajů, měst a obcí a také přiměřené nástroje pro seniorskou samosprávu. Po úspěšných předsjezdových zasedáních krajských konferencí jsou nyní sjezdové přípravy v  rukou čtyř přípravných komisí. Návrhy na úpravu stanov a dalších šesti sjezdových zpráv a dokumentů jsou zpracovány, ostatní tři se dokončují. Program pro období 2017 až 2021 je zpracováván ve třetí variantě a organizační přípravy vrcholí. Do hotelu Olšanka je zváno celé vedení státu, 29 zahraničních a domácích hostů, 256 delegátů s hlasem rozhodujícím a 11 delegátů s hlasem poradním. O průběhu a výsledcích sjezdu vás budeme informovat na www.rscr.cz a v měsíčníku Doba seniorů. Troufám si vyslovit přesvědčení, že 3. sjezd Rady seniorů ČR své historické poslání splní. 

Vážené seniorky, vážení senioři,

děkuji vám za podporu Rady seniorů České republiky. Děkuji všem, kteří nám posíláte stanoviska, podněty a návrhy. Na všechny se snažíme odpovědět, ne vždy se to z časových důvodů podaří. Pokorně se omlouvám. Do jarních a letních měsíců si dovoluji popřát pevné zdraví, pohodu v rodinách a žádné velké starosti. A pokud snad přijdou  jsme tu pro vás.

  S úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda RS ČR.