Krajská Rada seniorů Jihočeského kraje vyhlašuje Fotografickou soutěž „Senior foto“

Senior_foto informace o soutěži – pravidla.

 

Jihočeská krajská Rada seniorů vyhlašuje fotografickou soutěž „Senior_foto“. Cílem soutěže je ukázat celou škálu činností seniorů, ukázat že jen „nestojí frontu před Kauflandem“, že sportují, vzdělávají se, žijí společensky, že umí společnosti ještě mnoho dát.

Soutěž bude probíhat v období od 1.2. 2017 do 15. 8. 2017. Pozor! V případě velkého počtu přihlášených soutěžících může pořadatel ukončit přijímání přihlášek dříve. Tato informace bude zveřejněna na webových stránkách Rady seniorů. (http://www.rscr.cz v menu „Krajské rady“ – Jihočeský kraj) a na facebookových stánkách http://facebook.com/krsjck Přihlásit se může každý senior (kromě členů poroty a profesionálních fotografů) starší 60. let. Soutěž je rozdělena do několika tématických kategorií.

A) Sportovní aktivity, turistika, cykloturistika - všechny druhy sportovní a pohybové aktivity jak v tělocvičně, tak i v přírodě, snímky ze sportovních her, hromadná cvičení, aerobik …

B)  Společenské a kulturní aktivity – společná i individuální vystoupení seniorů, pěvecké, taneční, divadelní …..

C) Pracovní činnost – ruční práce, řemesla, zahrádka, ….

D) Příroda a krásy vlasti.

Snímky zachycující zajímavosti krajiny, architektury a přírody. Nefotografujte jen „hrady a zámky“, krásný může být třeba kvetoucí šípkový keř či hříbek v mechu.

E) Cestování a rekreace, i mimo ČR - snímky aktivní i pasivní relaxace od moře po velehory, od vlastní zahrady po Čukotku.

F) Jak nás vidí junioři - senior může přihlásit do soutěže v kategorii „Jak nás vidí“ svého vnuka – vnučku, snímky seniora při práci či odpočinku.

 

Soutěžící se může přihlásit do více kategorií. Jestliže senior přihlásí do soutěže svého vnuka – vnučku, musí přihlášku podepsat jeho – její zákonný zástupce. Věk „juniora“ je omezen na dovršení 15 let. Vyplněné přihlášky je nutno doručit v písemné formě na Krajskou radu seniorů v Žižkovo ulici 12 osobně či poštou (třetí patro kancelář č. 312, pracovní doba úterý a středa od 9. hod do 13. hod.). Přihlášky je možno podat i na Městských radách seniorů, (Prachatice, Strakonice … ). Tyto přihlášky pak budou předány KRS hromadně. Po přihlášení obdrží fotografie evidenční číslo, snímky bude komise hodnotit anonymně, bude znát jen evidenční čísla. Soutěžní snímky soutěžící doručí na Krajskou radu buď osobně, nebo elektronicky e-mailem na adresu krsjc@seznam.cz (přihlášky pouze písemně), kdykoliv v průběhu soutěže, nejpozději do 15.8.2017 (v pracovní době – viz výše). V každé kategorii je možno zaslat nejvýše tři snímky. Snímky zasílejte ve formátu JPG, v nezmenšené velikosti. Ve výjimečném ojedinělém případě, jestliže soutěžící nemá počítač a neví jak doručit snímky, je možno po předchozí domluvě přijít na Krajskou radu seniorů s fotoaparátem a pracovníci KRS si snímky stáhnou do počítače. Případné dotazy a nejasnosti je možno konzultovat na telefonním čísle 799504061 nebo osobně v kanceláři Krajské rady v pracovní době od 9 hod do 12 hod..

Zaslané snímky bude hodnotit komise jmenovaná krajskou Radou seniorů. Komise vybere ze všech zaslaných snímků nejprve kolekci asi šedesáti fotografií pro vystavení. V každé kategorii pak vybere tři vítězné snímky. (Počet vyhodnocených snímků může komise změnit, podle počtu zaslaných snímků v jednotlivých kategoriích. Jestliže v jedné kategorii přijde šest snímků a ve druhé sto padesát, může se komise rozhodnout ocenit v prvé kategorii jen dva snímky a ve druhé třeba pět.) Výsledky vyhodnocení budou vyhlášeny na „Dni seniorů“. Autorům vítězných snímků budou předány diplomy a drobné věcné ceny. Všem autorům snímků vybraným pro vystavení bude předán pamětní list za účast v soutěži a vítězům v jednotlivých kategoriích diplom s drobnou věcnou cenou. Vyhodnocení bude vyhlášeno na Dni seniorů v Českých Budějovicích.

Přihlášením do soutěže dává soutěžící právo Jihočeské krajské Radě seniorů publikovat zaslané snímky pro propagační potřeby KRS, bez uvedení autora snímku. Toto ustanovení se nevztahuje na třetí osoby.

Soutěžící poskytuje organizátoru nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci rady seniorů a soutěže samotné, souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické formě, bez nároku na honorář. Licence k užití fotografií je poskytnuta bez časového a územního omezení.

Soutěžící uděluje organizátoru souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže, vč. jejich zveřejnění,v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií. Dále prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou zachyceny nafotografiích, nebo jejichž osobních práv by se mohly fotografie dotýkat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, neboji zrušit. Na výhru v soutěži a získání věcné ceny není právní nárok.

Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií, nebo jejich vyřazení ze soutěže – především jedná-li se o fotografie neetické,pohoršující, nebo pokud mu to ukládá právní předpis.

Do soutěže jsou přijímány fotogragie, které se dosud nezúčastnily žádné fotografické soutěže.

Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, p.s. , Žižkova 12/309, 37000 České Budějovice

Odpověď na dotazy:

Přihlášku so soutěže Senior_Foto můžete poslat či podat kdykoliv, snímky do soutěže můžete zaslat dodatečně. Pokud podáte přihlášku dřív než pošlete snímky, nevyplňujete zadní stranu přihlášky, u zaslaných snímků pak musíte uvést kategorii a název snímku. V případě nejasností napište či zavolejte. Odpovědi na některé dotazy najdete také na facebook.com/krsjck.

 

1) Přihlášku je možno zaslat ihned, i když ještě nemám žádnou fotografii. V tom případě pochopitelně nebudu vyplňovat tabulku na zadní straně.

Tabulku si pak vyplní administrátor po zaslání fotografií, kde tyto údaje uvedete.

2) Mám již fotografie a chci je zaslat do soutěže. Vyplním tedy přihlášku a do tabulky vyplním kategorii, například B a název snímku, například “Náš pěvecký soubor”. Tento název napište za číslo snímku které označil fotoaparát. (Fotoaparát označuje snímky písmenem-písmeny a číslem,

třeba IMG2356, P237 a podobně.)

3) Přihlášku jsem odevzdal a chci se přihlásit do další kategorie. U fotografiích které budu posílat v nové kategorii uvedu informaci, že jsem již přihlášen a přihlášku rozšiřuji o snímky C IMG2356 Pletení košíku, C IMG2369 Stáčení medu, C P237 Moje zahrádka

Stejně bych měl popsat všechny mailem zasílané fotografie. Upozorňuji, že se vám jako příloha vejdou asi jen tři foto.

4) Pravidla soutěže neurčují,zda se má či nemá fotografie upravovat v Zoneru, Fotoshopu nebo jiném programu. Je jen na soutěžícím, zda a jak fotografie upraví.