JÍZDA HISTORICKOU TRAMVAJÍ.

U příležitosti 50 výročí vzniku Klubu důchodců ČKD TRAKCE jsme jeli historickou pražskou tramvají ze Střešovické vozovny jízdu Vysočanskou oblastí.

Motorový vůz byl vyroben v Ringofferové továrně na Smíchově v roce 1924 a elektrická výzbroj v ČKD Kolen ve Vysočanech, který táhl vlečný vůz KRASIN vyrobený v roce 1942 rovněž u Ringoffera. V místě, kde stála továrna na výrobu osobních, saloních, nákladních vagonů, trolejbusů a tramvají bývalá ČKD Tatra Smíchov dnes stojí: Obchodní centrum Nový Smíchov, hotely, restaurace na pravé straně Plzeňské ulice. Na levé straně do Stroupežnického ulice stojí vysoké domy ve kterých jsou různé prodejny, hotely a restaurace byla montážní linka vozidel, které se dodávaly úspěšně do zahraničí, není ani památky a po této slavné továrně. Nikde není ani památní deska.

Jeli jsme přes Letenskou pláň, kolem Výstaviště do ulice Komunardů, kde v čísle 36 byla výrobna ČKD Kolen Dráhový cech, který vyráběl elektrické přístroje a rozvaděče pro různé druhy vozidel vyráběných u výrobců v československu. Ulicí dělnickou, kde nyní sojí dům Drutěva mělo ČKD Kolen dráhovou konstrukci, kanceláře Venkovních montáží, které montovali a zapojovali elektrické výzbroje u zákazníků, zprovozňovali a předávali vozidla kupujícím zákazníkům a sklady. U obou míst jsme zastavili, zazvonili, čímž jsme pozdravili bývalá výrobní místa.

Pokračovali jsme přes Libeňský most, kde většina z nás byla překvapena po levé straně výstavbou domů, kde místo přístaviště nákladních lodí, překladiště na drážní dopravu a bývalým přístavištěm – Loděnicí, kde se stavěly víceúčelové lodě.

Projeli jsme Palmovkou a zavzpomínali na železniční přejezd, který byl jediný v Praze. Z Palmovky jsme jeli Sokolovskou ulicí na náměstí Organizace spojených národů, kde stojí památník KOLBENA a hledí na bývalí výrobní areál ČKD Kolen – Praha.

Po levé straně Kolbenovi ulice, kde bylo vedení koncernu ČKD Praha jsme zastavili, zazvonili a při jízdě se dívali na vybourané výrobní haly, neopravené sklady bývalých závodů: ČKD Elektrotechnika, ČKD Transformátory, ČKD Dodavatelský závod, ČKD Usměrňovače, ČKD Slévárny – kde již začaly stavět bytové jednotky – a ČKD Trakce.Po pravé straně za bytovou výstavbou jsou zdevastované budovy bývalého výrobce automobilů PRAGA. Následně prostorů AERO výrobce osobních automobilů a letadel, našeho závodu ČKD Trakce nyní KOLBEN centrum, které rovněž nepůsobí půvabně. Zastavili jsme na tramvajové zastávce, před bývalou hlavní vrátnicí ČKD Trakce, zazvonili a zapomínali ja bylo těžké se kolikrát dostat do práce v přeplněných tramvají tohoto tipu.

Pokračovali jsme k Hloubětínské tramvajové vozovně na poděbradskou ulici, kolem bývalé TESLY, před Harfou jsme pozdravili bývalý učňovský závod ČKD. Naproti Libeňskému posunovacímu nádraží v Českomoravské ulici budovy ČKD Kompresory, Českomoravské strojírny následně ČKD Lokomotivka Sokolovo, kde nyní stojí Víceúčelová hala Q2 Aréna, vedle ní je památník výrobce lokomotiv ČKD Lokomotivka a obchodní centrum Harfa.

Dále ulicí Sokolovskou , kde v Karlíně byly továrny Daňkovy, které vyráběly kotle a celé vybavení kotelen a elektráren na uhlí.

Touto tratí jsme projeli celou výrobní značku ČKD – Českomoravská (ČKD Lokomotivka) Kolen (Elektrotechnika, Transformátory, Usměrňovače, Dodavatelský závod, Slévárny, Trakce Učňovský závod, Kompresory) Daněk (výroba kotlů a celých vybavení kotelen a elektráren)

V družné zábavě a při zpěvu národních písniček jsme pokračovali přes Florenc, Náměstí republiky, Reslovou, nábřežím Eduarda Beneše, Chodkovou, Pražským hradem zpět do Střešovické vozovny.

Účastníci byli překvapeni touto trasou z které si odnesli nezapomenutelné zážitky a vzpomínky na mladé časy.

Za SDČR,z.s. KV Praha ZO 09/17 KD ČKD TRAKCE vypracoval F. Skála.