Senioři se baví

V sobotu 4. března se ve městě Lom na severu Čech konal už druhý ročník velmi oblíbeného, populárního a navštěvovaného plesu seniorů. Sál kulturního domu byl plně obsazen více jak 200 seniory. Město si dalo velmi záležet a výzdoba sálu byla ukázková. Ples zahájila paní starostka města Bc. Kateřina Schwarzová.

Program velmi dobrý. Vystoupili tanečníci ze souboru z Teplic a s hodinovým programem vystoupili a zazpívali paní Pavlína Filipovská a pan Karel Štědrý. Člověk musel obdivovat, že i přes jejich věk jsou stále velmi agilní a jejich známé hlty rozezpívaly celý sál.

Veliký úspěch měla tombola. Jednak množství, ale hlavně neuvěřitelné ceny vyrážely dech. Nutno říct, že něco takového jsem dosud neviděl. A to nemluvím o tom, že veškeré náklady na ples hradilo město. Žádný senior nic neplatil – vstupné, chlebíčky, vždy pro čtyři lidi lahev vína zdarma, brambůrky, arašídy atd. Vše provázel taneční orchestr, který k tanci hrál známé melodie.

Závěrem musím konstatovat, že senioři v Lomu mají v osobě paní starostky osobu s velkým sociálním cítěním. Město, které není nijak veliké, věnuje velké finanční částky pro uspokojování potřeb svých seniorů. Bohužel, jsou veliká města, která, pokud senioři něco potřebují, se vymlouvají na to, že nejsou peníze. Měli by si vzít příklad z města Lomu. Jak se říká, vše to je o lidech. V tomto by paní starostka Schwarzová mohla být příkladem všem ostatním starostům v kraji i v celé ČR.

Přeji všem seniorům z Lomu, aby se jim dařilo, a paní starostce přeji, aby ještě hodně let pokračovala v podpoře seniorů a spravovala město ke spokojenosti všech obyvatel.

Alois Malý, předseda KRS ÚK