Výroční předsjezdové zasedání krajské Rady seniorů Středočeského kraje

Výroční předsjezdové zasedání krajské Rady seniorů Středočeského kraje proběhlo dne 16.2.2017 za přítomnosti 20 delegátů 9 členských organizací. Na zasedání byly zhodnoceny výsledky činnosti roku 2016, byla podána zpráva o hospodaření a vyúčtování dotace 2016. Hlavním bodem zasedání byla zpráva o přípravě 3.Sjezdu RSČR, který se koná dne 12.5.2017 a zvolení delegátů s hlasem rozhodujícím. 15 delegátů z různých členských organizací a klubů Středočeského kraje bylo zvoleno. Předseda KRS SK informoval přítomné o dalších akcích r.2017, které mj.zazněly na zasedání předsedů krajských rad, jako např.zahájení virtuální U3V, příprava Sportovních her seniorů, přítomnost RS ČR na Dnech Seniorů v Praze Letňanech 7-10.4.2017 vč.možnosti účasti na semináři o paměti ing.Steinové. Ze samotných akcí KRS SK stojí za zmínku plánovaný 2denní výlet do Bratislavy, Běh Míru Kladno-Lidice 2017 a další akce v závislosti na obdržení dotace 2017.

Krajská rada seniorů Středočeského kraje zve členy všech krajských rad senio