Nadační fond Veolia novoborským seniorům

Organizace Svazu důchodců ČR (jedna z největších členských organizací Rady seniorů) sdružuje novoborské seniory s cílem smysluplného využití jejich volného času v různých oblastech společenského života. Nezbytným předpokladem pro pravidelná setkávání při tematických besedách, přednáškách i přátelských posezeních je vhodné zázemí, které nám již dlouhodobě poskytuje DPS Nový Bor. Společenskou místnost v Žižkově ulici aktivně využívá nejen naše ZO, ale i další novoborské spolky.

Protože vybavení interiéru společenské místnosti již zcela nevyhovovalo z estetického i bezpečnostního hlediska, obrátili jsme se se žádostí o finanční přispění na Nadační fond Veolia. Požádali jsme o peněžní dar a na základě zpracovaného projektu „Doplnění interiéru společenské místnosti pro novoborské seniory„ nám byl, po důkladném posouzení, poskytnut peněžní dar ve výši 40.000,- Kč na jeho realizaci. Z této částky byly zakoupeny nové židle, které výrazně zlepšily vzhled klubovny, zvýšily bezpečnost při seniorských aktivitách a současně byla navýšena i celková kapacita.

Děkujeme touto cestou NF Veolia za poskytnuté finanční prostředky a výrazné přispění k organizování aktivit seniorské populace, směřujících k rozvoji jejich duševní i fyzické kondice a k dlouhodobému udržování duševní svěžesti.

Hana Novotná, předsedkyně SDČR, z.s., ZO Nový Bor