Bezpečí pro seniory

Ve dnech 23. 11. a 8. 12. 2016 zorganizovala krajská Rada seniorů Libereckého kraje v Centru Vlasty Buriana v Liberci dva semináře ze vzdělávacího cyklu „Bezpečí pro seniory“. V prvním semináři vystoupila Zdeňka Brodská, pracovnice oboru prevence kriminality Městské policie Liberec a Ing. Libuše Niková z Intervenčního centra Liberec. Účastníci, kteří obdobné semináře již absolvovali, konstatovali společně s přednášejícími, že techniky a metody podvodníků se neustále vyvíjejí a zdokonalují a je žádoucí systematicky seznamovat seniory s možnostmi obrany.

Druhý seminář byl věnován tématu celiakie a přednášející Ing. H. Sasová nazvala svůj seminář „Celiakie – přehlížená nemoc“. Zajímavá prezentace, i účastníkům neznámé informace, vedly k obsáhlé diskusi a k námětům, které by mohly být zahrnuty do projektů a využity v příštích letech.

Akce byla podpořena z programu Podpora preventivních a léčebných programů rezortu zdravotnictví Libereckého kraje a finančním darem poslankyně PSP J. Hnykové.