Výjezdní zasedání Krajské rady důchodců Královéhradeckého kraje

Krajská rada Svazu důchodců ČR Královéhradeckého kraje se schází každý měsíc v pátek dopo- ledne a jednou za půl roku se uskuteční výjezdní zasedání do jedné z organizací SD ČR. Poslední výjezdní zasedání dne 16. listopadu však proběhlo zcela atypicky. Uskutečnilo se ve středu odpoledne postupně na dvou místech za účasti pozvaných hostů z Moravskoslezského kraje. Atypické bylo také proto, že hostující organizace neorganizovala jako obvykle prohlídku historických či technických pa- mátek, ale připravila představení s posezením za doprovodu hudební skupiny. První část v Hradci Králové proběhla jako schůze, kde jsme projednali důležité informace a úkoly.

Pak jsme se všichni autobusem přesunuli do Skřivan. Kapacitu autobusu doplnili důchodci z hra-deckého domova. Ve Skřivanech nás čekal sál místního kulturního zařízení, již zaplněný důchodci ze Skřivan a okolí, Představení se neslo v historickém duchu života staré Prahy. Zazněly téměř všechny známé písničky z tohoto prostředí. V historických kostýmech vystoupili členové pěveckého a ochot- inckého souboru důchodců ze Skřivan. Pásmo připravila všestranná členka Krajské rady SD ČR paní Hana Svobodová ze Skřivan. Bylo to milé zpestření ponurých podzimních dnů.   

Jaroslav Groh