Problémy s nastavením výše příspěvku na bydlení pro rok 2017

Problémy s nastavením výše příspěvku na bydlení pro rok 2017
Obdobně jako v předchozích letech obdržela Rady seniorů ČR návrh nařízení vlády, které definuje výši sociální dávky “Příspěvek na bydlení” pro rok 2017. Dávka je důležitá a seniorskou populací hojně využívána. Návrh výše uvedeného právního předpisu je ale nastaven špatně, protože v rozporu se současným meziročním růstem šesti ze sedmi složek nákladů na bydlení navrhuje částky příspěvku meziročně snížit! S tímto postojem Rada seniorů ČR zásadně nesouhlasí a příspěvek požaduje přepracovat.