Připomínky RS ČR k velké novele zákona o sociálních službách

Zákonem, který má přímý vztah k seniorské populaci  a tudíž je ostře sledován Radou seniorů ČR je velká novela zákona o sociálních službách včetně novel zákonů doprovodných. Navrhováno  je 256 změn, Rada seniorů požaduje obnovit původní výši příspěvku na péči v prvním stupni závislosti z 880 Kč na 2 000 Kč a také automatickou indexaci všech čtyř příspěvků pokud inflace od posledního navýšení přesáhne 5 procentních bodů .

Celé stanovisko najdete v příloze

Připomínky RS ČR k novele zákona o sociálních službách