Akce z klubu Hořanská

24. listopadu proběhla v klubu Hořínecká beseda s hercem p. Svatoplukem  Matyášem, předsedou herecké asociace seniorů, kterého doprovázela  kulturní referentka klubu pí. Stanislava Klapková. Beseda proběhla ve  velmi přátelském ovzduší se spoustou otázek a odpovědí.

1. prosince bylo v klubu vystoupení zpěvačka – představila se  Barbara Kupšovská s  pásmem lidových písniček a písniček z celého světa doprovázena panem  Ing. Leošem Holanem na klávesách. Barbara Kupšovská vystupovala se  skupinou Inkognito kvartet, hostovala v cizině a uváděla v televizi  společně s Vladimírem Menšíkem a dalšími pořad Křeslo pro hosta. Po
celé dvě hodiny hrál na nástroj p. Ing Holaň, který současně zpíval.  Ke zpěvu národních a lidových písní se připojili všichni přítomni.  Nálada byla výborná. Vystoupení byla přítomna pracovnice Polského  velvyslanectví.
10. prosince navštívili členové a přátelé klubu Třebechovický betlem a  Podorlický skanzen v Krňovicích.