Setkání s hejtmanem

Dne 12.10.2016 se setkali zástupci 9 členských organizací Krajské rady seniorů SK s hejtmanem SK Milošem Peterou.
Akce byla věnována MDS a proběhla v přátelské atmosféře.  Během přijetí byly hejtmanem Peterou předány Pamětní listy 8 členům organizací KRS SK za jejich záslužnou práci a aktivity věnované seniorům (Hana Němcová, Marta Šlinská, Olga Šnoblová, Stanislav Brejníková, Marie Steinbrecherová,  Marie Hošková, Miloslav Vajs a družstvo OSŽ na sportovních hrách seniorů ve složení:  Arnoštová Zdenka, Rottová Marta, Melicharová Anna, Chaloupková Miloslava, Šůrová Helena, Bartošová Irena a Štěpáníková Gabriela.
Hejtman Petera sdělil, že senioři jsou pro něj vysoce cenění občané společnosti a je si jist, že i budoucí hejtman(ka) bude aktivity KRS SK podporovat.