Plzeňský kraj zajistil koncert pro seniory

Koncert ke Dni seniorů, který se konal 4. října v kulturním domě Peklo, připravil Plzeňský kraj pro seniory kraje. Před zahájením koncertu poděkoval hejtman kraje Václav Šlajs svedením kraje seniorům za jejich dřívější i nynější aktivní činnost a tedy také za podíl na tom, že Plzeňský kraj patří mezi nejúspěšnější v republice a je velmi dobře hodnocen i mezi regiony Evropy.

Účinkující sólisté, zpravidla také senioři, připomněli seniorům hity minulých let. Koncert zahájil svým blokem Viktor Sodoma s doprovodem Evergreen Bandu. Pavlína Filipovská s Karlem Štědrým vzpomínali písničkami na šedesátá léta divadla Semafor a také na zakladatele tohoto divadla Jiřího Suchého, který právě na Den seniorů oslavil v dobré kondici 85. narozeniny. Mnozí senioři si s chutí zazpívali písničky svého mládí. V druhé části vystoupil Rangers Band, pokračovatelé Rangers – Plavci, kteří rovněž rozezpívali a roztleskali plný sál (více než 750 seniorů) především populárními hity šedesátých a sedmdesátých let. Závěr koncertu patřil především nestárnoucímu Josefu Zímovi, který se ve svém vystoupení kromě jiného dotkl i písniček z pohádkových filmů.

Senioři velmi kladně přijali výběr koncertu pořádaného krajem a vysoce až obdivně hodnotili vystupující zpěváky.