Den zdraví pro seniory

Již podruhé měli liberečtí senioři příležitost oslavit svůj svátek při velkoryse pojaté akci, kterou pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty uspořádala ve spolupráci s Krajskou radou seniorů Krajská nemocnice Liberec.

Již v 9 hodin dopoledne se nabídla přítomným možnost seznámit se s prezentací modernizace liberecké nemocnice, následovaly zajímavé přednášky přednosty Centra interních oborů MUDr. Klimoviče a přednosty Centra chirurgických oborů MUDr. Hromádky a obsáhlá diskusí s oběma lékaři.

Ve velkém sále Domu kultury mohli senioři absolvovat krátké vyšetření na tzv. kontrolních bodech zdraví KNL, kde probíhalo měření tlaku, cukru, účastníci obdrželi materiály k prevenci inkontinence, nádorových onemocnění i k trénování paměti. Ti, kteří využili nabízených měření, pak byli zařazeni do slosování o ceny.

A stejně jako v předchozích letech byli i letos oceněni senioři z členských organizací KRS LK – navržených sedm kandidátů obdrželo věcný dar a květiny z rukou hejtmana M. Půty a jeho náměstkyně L. Kadlecové.

Po obědě, který zajišťoval Catering Krajské nemocnice, už pódium Domu kultury obsadil Dechový orchestr Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou a poté Orchestr Celestýnka – Bohemia Big Bend Liberec, který roztančil většinu přítomných účastníků.

Foto: A. Fulková, Z. Minstrová