Pozvánka na Mezinárodní den seniorů v Kladně

 Krajská Rada seniorů Středočeského kraje ve spolupráci a za finanční podpory magistrátu statutárního města Kladno pořádá 10. října oslavy Mezinárodního dne seniorů. Akce se uskuteční v restauraci ZLATÉ SELÁTKO v Kladně. Účast přislíbil primátor Ing. Milan Volf. Součástí programu je i přednáška o významu očkování seniorů proti pneumokokovým infekcím.

V rámci oslav pak bude delegace širšího předsednictva krajské Rady přijata 12.10. hejtmanem Středočeského kraje. Na návrh předsedů členských organizací krajské Rady budou hejtmanem předány několika členům organizací pamětní listy za aktivní práci pro seniory.