Porada předsedů krajských Rad seniorů

V úterý 13. září se v sídle RS ČR uskutečnila porada předsedů krajských Rad seniorů. Prvním bodem jednání bylo zhodnocení mezinárodních sportovních her seniorů, které v červenci uspořádala jedna z největších členských organizací Rady seniorů ČR Svaz důchodců ve spolupráci s ostatními organizacemi Rady seniorů.

Poté se jednalo o přípravách Mezinárodního dne seniorů, v jehož rámci se uskuteční oficiální oslavy pod hlavičkou Rady ve všech krajích. Předsedové si vzájemně vyměnili podrobné informace o přípravě jednotlivých akcí. Hosty porady byli představitelé společnosti Sun Drive, kteří na některých akcích k oslavám Mezinárodního dne seniorů s krajskými Radami úzce spolupracují.

Na programu předsednictva byly dále komunální a senátní volby 2016, kdy za Radu seniorů bude kandidovat do komunálních voleb osm představitelů. Rada seniorů jejich kandidaturu podpořila i prostřednictvím svých mediálních kanálů.