Odhalení památníku ČSBS (Český svaz bojovníků za svobodu)

Památník občanů Československa vyhnaných v roce 1938 z Českého pohraničí byl odhalen 22. září 2016 na Klatovské třídě za Borským parkem, v místě tehdy vytyčených hranic okleštěného státu. Památník připomíná útěk před násilím a vyhnání Čechů, Židů a německých antifašistů z pohraničních oblastí Čech a Moravy po přijetí Mnichovské dohody 30. září 1938. Památník se podařilo realizovat díky dlouhodobému úsilí oblastního výboru ČSBS v Plzni, který je členem Krajské rady seniorů Plzeňského kraje.

Kromě širokého spektra obyvatel Plzně a zástupců ČSBS z jiných oblastí republiky se odhalení památníku účastnili i představitelé města Plzně.