Koncert k Mezinárodnímu dni seniorů 2016 v Plzni

Tradiční koncert ke Dni seniorů konaný 27.9.2016 opět velmi potěšil seniory, kteří zcela zaplnili velký sál Měšťanské Besedy. Dobře zvoleného koncertu, který zahájil předseda RSPK L. Jochec se zúčastnili představitelé kraje a města, ba i senátu. Mladý swingový orchestr Ježkovy stopy, který se zabývá válečnou i předválečnou českou swingovou hudbou, přinesl posluchačům velmi věrohodný zážitek z 30.let. Dvanáctičlenný orchestr vznikl v roce 2013 na půdě konzervatoře Jaroslava Ježka, nástrojové složení vychází z dobového složení a orchestr využívá i originální notové materiály. Snahou je přiblížit se např. orchestru Rudolfa Antonína Dvorského. Pěvecké trio Sestry Ježkovy se po počáteční občasné spolupráci stalo v roce 2015 pevnou součástí orchestru Ježkovy stopy. Některé melodie připomněly známé a stále populární filmy, jako např. Hotel Modrá hvězda či Kristián.