Ing. František Hála zemřel dne 16.9.2016 ve věku 93 let

Ing. F. Hála byl významnou osobností v seniorských organizacích, zasazoval se o sjednocené důchodcovské hnutí. Byl předsedou Svazu důchodců a aktuvně působil ve prospěch seniorů. Stál u zrodu Rady seniorů ČR a byl prvním předsedou Rady seniorů Plzeňského kraje. Od roku 2013 byl čestným předsedou Rady seniorů Plzeňského kraje a aktivně se stále zapojoval do práce tohoto orgánu.
Je dobré si připomenout, že Ing. F. Hála byl v předchozí etapě života dobrým a úspěšným konstruktérem v podniku ŠKODA Plzeň a vypracoval se do pozice vedoucího konstrukce v závodě Válcovny / Těžké strojírenství.