Rada seniorů vítá rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud se na základě návrhu 17 senátorů zabýval případem pracujících seniorů s vyššími příjmy a dospěl k názoru, že zdanění jejich penzí je protiústavní. Spornou část zákona o daních z příjmu proto zrušil.  Podle vyjádření Ústavního soudu bylo zdanění penzí pracujícím důchodcům s příjmem přes 840 000 korun ročně protiústavní. Senátoři, kteří na případ poukázali, tvrdili, že byl zákon v rozporu se zásadou rovnosti a zákazem diskriminace. Zdanění podle sporného paragrafu dopadalo jen na ty penzisty, kteří měli či mají vysoké příjmy nad rámec důchodu – například ze zaměstnání, podnikání či pronájmu. Drtivá většina důchodů se nedaní. Daň se týká jen penze, která přesahuje 36 násobek minimální mzdy.  „Rada seniorů rozhodnutí Ústavního soudu vítá. Sjednotila se pravidla pro pracující důchodce,” uvedl v této souvislosti Dr. Zdeněk Pernes, předseda RS ČR