Konference Krajské rady seniorů Zlínského kraje

Poslední únorový den se sešla konference Krajské rady seniorů Zlínského kraje. Jedna z nejdéle působících krajských rad hodnotila celé čtyřleté období od poslední konference. Krajská rada má dnes 26 členských organizací s více než 2800 členy. K nejúspěšnějším aktivitám patří vzdělávací a poradenské činnosti v rámci projektu, podporovaného ze Sociálního fondu Zlínského kraje, protože vycházejí ze zkušeností a reagují na aktuální potřeby seniorů v kraji. Účastníci konference ocenili práci dosavadní předsedkyně Ivy Pilkové a zvolili ji do čela Krajské rady i pro další funkční období. Předsedkyně ve své zprávě poděkovala za obětavou práci představitelům členských organizací a členům rady, vyzvedla podporu kraje a zejména hejtmana MVDr. Mišáka pro činnost Krajské rady. Diskuze ukázala, že senioři zlínského kraje se potýkají se stejnými aktuálními problémy jako senioři v celé ČR. Rokovalo se o valorizaci důchodů a výši pozůstalostních důchodů, o negativních dopadech navrhovaných změn v poplatcích za elektřinu nebo o rozdílných slevách pro seniory v regionální dopravě. Jednu z cest k řešení ukázal předseda RS ČR Dr. Pernes, když hovořil o koordinovaném postupu RS ČR k řešení zmíněných problémů, o přípravě zákona o seniorech nebo o posílení zastupitelské funkce v další činnosti rady. Další cestou k řešení je aktivní přístup seniorských organizací, který chce podporovat ve své další činnosti i Krajská rada seniorů Zlínského kraje.

Vladimír Smolka